ΕΡΓΑ

Από το 2007 η A&G έχει αναλάβει την ηλεκτρική κατασκευή μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών έργων. Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας αναφέρονται παρακάτω:

1 2 3 4 5 6