ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τριών νέων υπερσύγχρονων χειρουργείων, ολοκλήρωσε η A&G | Powering Construction Το Σεπτέμβριο 2014. Ανάδοχος του έργου ήταν η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ιδιοκτήτης ο Όμιλος Ιατρικό Αθηνών. Τα τρία νέα χειρουργεία  βρίσκονται στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, το οποίο αποτελεί ένα από τα οκτώ νοσοκομεία του Ομίλου.

Όλες οι εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν τηρώντας αυστηρά όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις τεχνικές   προδιαγραφές, και την μελέτη εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε από τους Σύμβουλους Μηχανικούς Προσγολιτής Γιώργος & Συνεργάτες.
 
Στο έργο, πέραν τον εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης, εγκαταστάθηκε σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα ενδοεπικοινωνίας προσωπικού, δίκτυο ισοδυναμιών γειώσεων, δίκτυο τηλεφωνίας και δεδομένων (Voice-Data), σύστημα BMS, μονάδες έλεγχου και διαχείρισης χειρουργείων, μονάδα ελέγχου ιατρικών αερίων, ενώ η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε μόλις σε 35 ημερολογιακές ημέρες.

Επιστροφή