Συντήρηση Έργων

photo

Διαθέτοντας ευέλικτα και οργανωμένα συνεργεία, αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους, μέσω συμβόλαιου συνεργασίας το οποίο καλύπτει: