Ενεργειακά Συστήματα

photo

Στην A&G πιστεύουμε ότι η πράσινη ενέργεια είναι η απάντηση στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση.  Ως μέλη του κλάδου των ηλεκτρικών κατασκευών, είναι καθήκον μας η ανάπτυξη της παγκόσμιας αειφορίας και η εφαρμογή πράσινης ενέργειας όπου είναι δυνατόν.

Ο σχεδιασμός και οι προτάσεις μας για τη κατασκευή των έργων λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας.  Αναλαμβάνουμε την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και συνεργαζόμαστε για την προμήθεια άριστης ποιότητας εξοπλισμού με προμηθευτές από όλη την Ευρώπη, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθώς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της πράσινης ενέργειας. 

Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, η A&G δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Από το 2008 έχει κατασκευάσει έργα άνω των 100MWp στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.   Πέρα από το κατασκευαστικό κομμάτι, η ομάδα μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, την ισχύουσα νομοθεσία & τις τάσεις, καθώς και τις διαδικασίες αδειοδότησης που εμπλέκονται με τις ακόλουθες ενεργειακές εφαρμογές: