Μηχανολογικές Εργασίες

photo

Με σκοπό να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους συνεργάτες μας, η καθετοποίηση έχει γίνει βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό, η A&G έχει δημιουργήσει ένα νέο τμήμα αποτελούμενο από έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι ειδικεύονται στα ακόλουθα: