ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel

 

H A&G Powering Construction,  υπέγραψε σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ ΑΕ για την κατασκευή  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στη νέα Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ V μικτής ισχύος 660 Mw. Η νεα μονάδα  θα κατασκευαστεί  στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, εντός του παλαιού, εξαντλημένου ορυχείου “Koμάνου”, σε απόσταση περίπου 4χλμ από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 8 χλμ από την πόλη της Πτολεμαΐδας.
Η ΤΕΡΝΑ ΑΕ ως EPC ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, στη μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση, κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.

Η A&G ως υπεργολάβος του έργου έχει την ευθύνη για την κατασκευή δοκιμές και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, των φίλτρων , και των  ταινιόδρομων του σταθμού.
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες. Η σύμβαση μεταξύ
A&G και Τέρνα υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2018.

Το νέο έργο θα συμβάλει: