Υγεία & Ασφάλεια

photo

Η υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας είναι θέμα μείζονος σημασίας και αποτελεί μία από τις πιο βασικές αξίες της εταιρικής κουλτούρας της A&G.  Εξετάζουμε συστηματικά τις διαδικασίες της εταιρίας μας ώστε να εξασφαλίζουμε:

Η ασφάλεια εργασίας υποστηρίζεται σε όλα τα επίπεδα - από τo εργοτάξιο ως την αίθουσα συνεδριάσεων. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί ή ατυχήματα στα έργα μας. Οι εργαζόμενοί μας εκπαιδεύονται για τη φροντίδα της υγείας τους και την προστασία από πιθανούς κινδύνους και ατυχήματα.  Επίσης, Τεχνικός Ασφαλείας επιβεβαιώνει ότι είμαστε σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα:

Η A&G εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.  Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, συντελούν στην επιτυχή πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν συλλογική και ολοκληρωμένη προστασία.

image05