Αποξήλωση και τοποθέτηση οκτώ Φωτοβολταϊκών σταθμών στο Νομό Κιλκίς και Καρδίτσας

Η  A&G Powering Construction ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία Voltalia Greece A.E. με σκοπό την αποξήλωση και αποθήκευση υφιστάμενου εξοπλισμού και τοποθέτηση νέου σε οχτώ φωτοβολταικούς σταθμούς στους Νομούς Κιλκίς και Καρδίτσας.

Η εταιρεία μας έχοντας στο ενεργητικό της πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα προβεί στην αποξήλωση οκτώ υφιστάμενων σταθερών πάρκων και στην εγκατάσταση 2000 περίπου σύγχρονων ηλιοστατών (tracker) συνολικής ισχύος 1883 kWp.

Η θεμελίωση των ηλιοστατών θα γίνει με την μέθοδο της προδιάτρησης και μπετόμπηξης και ο συνολικός χρόνος κατασκευής θα ανέλθει  στους δύο μήνες.