ΝΕΑ

Επιστροφή

NOVAL Α.Ε.-ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Αύγουστος 28 2019

   

 

       Η A&G | Powering Construction σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε  υλοποίει  ηλεκτρολογικές εργασίες για το κτίριο “The Orbit” ιδιοκτησίας της Noval A.E., θυγατρικής εταιρείας της Viohaclo S.A. Το κτίριο αποτελείται από 6 υπόγεια, υπέργεια επιφάνεια ισογείου καθώς και 8 ορόφους συνολικής επιφάνειας 42.000m².

 

 

       Η A&G | Powering Construction αναλυτικότερα, έχει αναλάβει την κατασκευή  των εγκαταστάσεων:

 

 1. Φωτισμού ο οποίος αποτελείται από φωτισμό γραφειακών χώρων, φωτισμό ασφαλείας, ειδικό φωτισμό ανάδειξης κτιρίου , φωτισμό περιβάλλοντα χώρου
 2. Κίνησης η οποία αποτελείται από εγκαταστάσεις ρευματοδοτών τροφοδότηση μηχανημάτων αερισμού,  κλιματισμού και αντλιών
 3. Εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 1.100KVA
 4. Δικτύου δομημένης καλωδίωσης (Voice - Data)
 5. Κατασκευή Data Center
 6. Συστήματος πυρανίχνευσης
 7. Κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης CCTV
 8. Συστήματος ελέγχου πρόσβασης
 9. Συστήματος ασφάλειας κλοπής
 10. Συστήματος κλήσης ΑΜΕΑ
 11. Συστήματος τηλεόρασης
 12. Ηλεκτρακουστικά
 13. Συστήματος Ελέγχου καταμέτρησης χώρου στάθμευσης
 14. Συστήματος ανίχνευσης μονοξείδιου του άνθρακα
 15. Συστήματος διαχείρισης εγκαταστάσεων και ενέργειας μέσω  BMS
 16.  Αντικεραυνικής προστασίας

 

     Το κτίριο με τα έντονα βιοκλιματικά στοιχεία καθώς το 90% του οικοπέδου θα είναι πράσινο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών. Εκεί, ένας από τους πρώτους ενοίκους που αναμένονται να στεγαστούν είναι η γνωστή εφαρμογή Beat (πρώην Taxibeat).