Νέος φωτοβολταϊκός σταθμός στη Λευκωσία

 

Νέα σύμβαση ανάθεσης έργου υπεγράφη μεταξύ της εταιρίας Eurosol Hellas και της A&G Powering Construction για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού σε δώμα βιομηχανικού κτιρίου στην Λευκωσία Κύπρου. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο βιομηχανικό κτίριο που στεγάζει το ΙΚΕΑ της Κύπρου, συνολικής επιφάνειας 12.154τμ.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός έχει συνολική ισχύ 636,66 kW και θα είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΑΗΚ μέσω του υφιστάμενου σταθμού του κτιρίου.

Κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού της Κύπρου, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30% της υφιστάμενης κατανάλωσης.