Ομάδα A&G

Όλες οι εργασίες μας συντονίζονται από τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο.  Τα διοικητικά μέλη της A&G, των οποίων η συλλογική εμπειρία εκτείνεται σε 20+ χρόνια στους τομείς των Ηλεκτρικών & Μηχανολογικών Κατασκευών, στην οργάνωση & διοίκηση των έργων, και στην Ενεργειακή Τεχνολογία, μαζί με τα τμήματα Προμηθειών, Οικονομικών, R&D, Logistics και Marketing, παρέχουν υποστήριξη σε μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών στα εργοτάξια.

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής μας ομάδας είναι το υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων και η επιθυμία τους για περαιτέρω εξέλιξη. Έχουμε εμφυσήσει τη νοοτροπία μιας «δια βίου μάθηση» στην εταιρική μας κουλτούρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς κατάρτισης και νέων εμπειριών. Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να ενισχύσουμε τις δεξιότητες της ομάδας μας, διεκδικώντας τη πρώτη θέση στην κατάταξη του κλάδου.
 
Ως αποτέλεσμα, κάθε έργο που αναλαμβάνει η A&G υλοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα, η οποία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και στρατηγική για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.  Ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε εμπορικό ή βιομηχανικό έργο.  Οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν τη μοναδική οργανωτική δομή που υιοθετούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία κατασκευής θα λειτουργήσει ομαλά και εντός του χρονοδιαγράμματος:
 
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός - Η διοίκηση αξιολογεί τις ανάγκες των πελατών μας, αναθέτει την ανάλογη ομάδα κατασκευής για την υλοποίηση του έργου και επιβλέπει την επιτυχία του από την αρχή μέχρι το τέλος.

  • Μιλάμε τη Γλώσσα Σας - Η A&G είναι η μόνη εταιρία στον κλάδο που ορίζει σε κάθε έργο που αναλαμβάνει προκειμένου να μοιραστεί γνώσεις και να συνεργαστεί άμεσα με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

  • Διασφάλιση Ποιότητας σε Κάθε Στάδιο Κατασκευής - Κάθε έργο συντονίζεται από έμπειρο Εργοδηγό, ο οποίος επιβλέπει όλες τις εργασίες και το τεχνικό προσωπικό σε καθημερινή βάση.

  • Εξειδικευμένο Δυναμικό - Η εταιρία μας αποτελείται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, οι οποίοι εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.